ADMELT®  PA – gdzie można stosować klej poliamidowy?

Ze względu na swoją wyjątkową elastyczność i wytrzymałość, kleje PA mogą być stosowane do bardzo wymagających aplikacji, takich jak:

  • produkcja filtrów przemysłowych np. samochodowych
  • separacja dachówek  i innych produktów ceramicznych
  • ogólne prace montażowe z wymogami bardzo wysokich odporności spoiny na wysoką temperaturę
  • metale, PCV, drewno

Kleje topliwe na bazie poliamidów stosowane są również wszędzie tam gdzie istnieją wymogi wysokich wytrzymałości mechanicznych spoiny klejowej i adhezji.

Co wyróżnia klej poliamidowy ADMELT®  PA?

  • doskonała elastyczność w niskich temperaturach
  • duża wytrzymałość mechaniczna; odporność na ścieranie
  • wysoka odporność na oleje i chemikalia
  • bardzo dobra odporność termiczna

Ponadto cechą wyróżniającą kleje poliamidowe wśród innych klejów topliwych jest wytrzymałość i trwałość połączenia klejowego.

Temperatury wytrzymałości spoiny klejowej to zakres 100 -150°C przy zakresach mięknienia 120°C -180°C.