Kleje posiadają właściwości klejące wynikające z zasad fizyki i chemii. Adhezja jest zdolnością do  połączenia kleju do danej powierzchni dzięki przyleganiu do siebie. Zależy to od ich właściwości chemicznych i fizycznych i struktury chemicznej. Kohezja z kolei jest zjawiskiem, w którym cząstki wewnętrzne kleju przyciągają się wzajemnie, co powoduje, że klej staje się bardziej gęsty, a w konsekwencji zwiększa jego wytrzymałość.

Jak mierzy się przyczepność?

Przyczepność czyli adhezja to bardzo ważny parametr, który wpływa na zachowanie się obiektów na różnych powierzchniach. Istnieje wiele metod pomiarowych, którymi możemy mierzyć siłę przyczepności danego materiału do podłoża. Ze względu na różny rodzaj podłoża można zastosować różne metody pomiarowe. Najczęściej stosowaną metodą jest ocena wytrzymałości przyczepności za pomocą testu adhezyjnego. Jest to test, w którym przylegające do siebie powierzchnie są odrywane siłą, co umożliwia pomiar wartości siły, jaka jest potrzebna do zerwania połączenia. Przyczepność może być również mierzona za pomocą testu tarcia, który pozwala na określenie stopnia przylegania obiektu do podłoża. Wszystkie te metody pomiarowe uwzględniają różnorodne parametry, takie jak rodzaj podłoża czy warunki otoczenia, co pozwala na dokładne określenie siły przyczepności.

Czym jest siła adhezji?

Siła adhezji to zdolność materiałów do łączenia się ze sobą dzięki oddziałującym na siebie siłom wiązań chemicznych. Jest to cecha bardzo ważna dla klejów i innych produktów, których zadaniem jest łączenie materiałów. Siła ta zależy od sił kohezji oraz powierzchni, na której zachodzi łączenie. Im większa adhezja, tym większa spójność oraz wytrzymałość materiału. Maksymalny efekt adhezji uzyskuje się wtedy, gdy powierzchnie są dokładnie dopasowane do siebie i szczelnie przylegają. Wysoka siła adhezyjna umożliwia trwałe i mocne połączenie materiałów, które przetrwa wiele lat. Powierzchnie, które posiadają dobry potencjał do adhezji to na przykład niektóre metale, tworzywa sztuczne, drewno czy beton. W przypadku niektórych materiałów, słaba adhezja może prowadzić do problemów z trwałością łączenia. 

Czynniki zmniejszające przyczepność materiałów

Czynniki zmniejszające przyczepność materiałów odnoszą się do różnych aspektów fizycznych i chemicznych, które wpływają na zdolność klejenia czyli do przylegania do podłoża. Powierzchnia może być jednym z głównych czynników, gdyż niektóre materiały mogą być bardziej gładkie lub porowate niż inne.  To zaś może znacznie wpływać na interakcję z klejem. Ponadto, temperatura ma wpływ na przyczepność, ponieważ materiał może kurczyć się lub rozciągać w zależności od temperatury. Również samo zmniejszenie wytrzymałości kleju może wpłynąć na przyczepność. Zmienić przyczepność mogą też aspekty chemiczne odnoszące się do rodzaju kleju i materiału, ponieważ niektóre materiały niezbyt dobrze reagują z pewnymi rozpuszczalnikami i substancjami chemicznymi. Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na zmienność przyczepności materiałów i podłoża.

Na czym polega kohezja?

Kohezja to pojęcie z dziedziny chemii i fizyki, które oznacza zdolność cząsteczek kleju do  tworzenia jednolitej całości.Przykładem występowania zjawiska kohezji mogą być kleje, które przy próbie rozdzielenia stawiają opór, oraz posiadają wysoką wytrzymałość na uszkodzenie, ponieważ posiadają zdolność trzymania się różnych powierzchni. Siły zewnętrzne, takie jak nacisk, mogą wpływać na kohezję i powodować odrywanie się powierzchni. Dlatego też, dobór odpowiedniego kleju w zależności od warunków i rodzaju materiałów, które łączymy, jest bardzo ważny, by uzyskać trwałe połączenie.

Jak klej uzyskuje końcową siłę wiązania?

Kleje są powszechnie stosowane do łączenia różnych materiałów. Często zadajemy sobie pytanie, jak właściwie klej uzyskuje swoją końcową siłę wiązania. Klej zaczyna tworzyć wiązania, gdy jego cząsteczki są w stanie przyczepić się do podłoża. Właśnie tutaj pojawia się pojęcie adhezji – klej „przylega” do powierzchni, z którą ma utworzyć wiązanie. Jednak samo przyklejenie się nie wystarczy. Aby klej usztywnił się i związał z danym podłożem, musi być odpowiednio utwardzony. Zazwyczaj na to wpływ mają dwa czynniki – temperatura i rozpuszczalnik lub woda. Aby proces utwardzania miał miejsce, klej najczęściej wymaga określonej zmiany temperatury. Ponadto rozpuszczalnik lub woda są substancjami, które odchodzą z kleju w procesie utwardzania dzięki czemu pozostaje tylko sucha masa klejowa, zapewniająca odpowiednią siłę wiązania. Wszystkie te elementy łącznie pozwalają na uzyskanie oczekiwanej siły wiązania.